تعرفه های چاپ

order تعرفه های چاپ

 

با تشکر از انتخاب شما

شما می توانید از طریق کارت های عضو شتاب ، وجه خدمات مورد نظر خود را به شماره کارت

۶۱۰۴۳۳۷۰۴۴۷۹۴۰۹۵ به نام مهدی غفاری واریز و پس از آن اطلاعات زیر را تکمیل نموده و برای ما ارسال نمایید.

پس از ارسال اطلاعات شما ،در کمتر از یک روز کاری نسبت به ساخت و طراحی سایت شما اقدام خواهد شد.

نام شما (الزامی)

ایمیل شما

شماره تماس شما ( الزامی )

نوع سفارش را انتخاب کنید :

آیا مایلید که ما طراحی سفارش شما را انجام دهیم؟
 بلی خیر

مبلغ واریزی

شماره کارت واریزی

فایل طراحی شده ( اختیاری )

توضیحات اضافی